Nieuws

De Vechtstroom

Heeft op 30 januari een samenwerksovereenkomst getekend met de Huurdersvereniging Ymere Amsterdam.

Hierin staat dat wij nauw zullen samenwerken en dat wij een bestuurszetel krijgen in de HYA en de SHY


Samenwerking en versterking huurders Weesp en Amsterdam


In 2022 fuseert gemeente Weesp met gemeente Amsterdam.

Omdat Ymere in Weesp ook veel bezit heeft én ook twee huurdersorganisaties, heeft dit gevolgen voor Huurders Ymere Amsterdam (HYA).

Met veel plezier verwelkomen wij in 2022 de huurdersorganisaties WMM en de Vechtstroom binnen HYA.

Natuurlijk willen we de belangen van de huurders uit Weesp goed vertegenwoordigen.

Daarom is er al in 2021 veel contact tussen HYA en de huurdersorganisaties De vechtstroom en WMM.

Zo gingen bestuurders van deze Weesper organisaties mee naar de HYA beleidsdagen.

Op deze beleidsdagen maakt HYA altijd de plannen voor het volgende jaar.

Het werkplan voor 2022 publiceren we binnenkort op de website van de HYA.


HYA uitgenodigd in Weesp

Op zaterdag 20 november hadden de huurdersorganisaties de bestuurders van HYA uitgenodigd voor een tour langs het sociaal bezit door Weesp. Met veel kennis en enthousiasme werden de actieve Amsterdamse vrijwilligers op de hoogte gebracht van de belangrijkste zaken die spelen voor Ymere-huurders in Weesp.

De gesprekken gingen onder meer over verduurzaming, de wooncrisis, leefbaarheid, verkoop van sociaal bezit, prestatieafspraken, draagvlak en bewonersbetrokkenheid.


Bevlogen samenwerking

De dag werd afgesloten met een borrel en lekker eten in het gebouw van de Weesper Volks en Gymnastiek Vereniging.

Ook daar ontstonden er mooie gesprekken over volkshuisvesting.

Natuurlijk was er veel herkenning, ook werden onderwerpen gevonden waar de huurdersorganisaties elkaar konden versterken.

HYA ziet uit naar de samenwerking met de bevlogen mensen van de Weesper huurdersorganisaties.


Hervatting samenwerking Huurdersvereniging De Vechtstroom en Ymere


Huurdervereniging De Vechtstroom en Ymere hebben de samenwerking weer hervat.

Ymere had in oktober 2018 de samenwerkingsovereenkomst opgezegd en de samenwerking beëindigd, omdat Ymere verder wilde met één huurdersorganisatie.

De Vechtstroom heeft zich tegen de opzegging verzet en is met behulp van Vesting Advocaten een gerechtelijke procedure begonnen. In een beschikking van 19 december 2019 heeft de Rechtbank Midden-Nederland bepaald dat de Vechtstroom als huurdersorganisatie in de zin van de wet moet worden aangemerkt. Dit betekent dat Ymere niet om De Vechtstroom heen kan.


Hangende dit overleg was er door De Vechtstroom hoger beroep ingesteld omdat De Vechtstroom het niet op alle onderdelen eens was met de beschikking. Daarnaast zijn De Vechtstroom en Ymere met elkaar in gesprek gegaan. Dit heeft ertoe geleid dat Ymere de Vechtstroom weer zal gaan betrekken bij met maken van plannen en beleid zodat het hoger beroep kon worden ingetrokken.


Na de fusie tussen Amsterdam en Weesp komt er naast de bestaande huurdersorganisaties in Weesp (WMM en De Vechtstroom) nog een derde huurdersorganisatie in beeld: Huurders Ymere Amsterdam (HYA).

Er wordt op dit moment tussen de lokale huurdersorganisaties gesproken over een nieuwe toekomstige samenwerkingsvorm. De Vechtstroom is blij dat de samenwerking weer is hervat en wil zich met haar jarenlange kennis en ervaring blijven inzetten. Zeker na de fusie is het belangrijk om de belangen van de huurders in Weesp te vertegenwoordigen. De Vechtstroom roept huurders in Weesp zich als lid aan te sluiten. Het lidmaatschap is gratis. (www.devechtstroom.nl /wordt gratis lid)